Câu /35  | Cấu tạo và sửa chữa xe

Chủ phương tiên cơ giới đường bộ có được tự ý thay đổi màu sơn, nhãn hiệu hoặc các đặc tính kỹ thuật của phương tiện so với chứng nhận đăng ký xe hay không?

1

Được phép thay đổi bằng cách dán đề can với màu sắc phù hợp.

Đúng
Sai
2

Không được phép thay đổi.

Đúng
Sai
3

Tùy từng loại phương tiện cơ giới đường bộ.

Đúng
Sai