Câu /35  | Cấu tạo và sửa chữa xe

Xe ô tô tham gia giao thông trên đường bộ phải có đủ các loại đèn gì?

1

Đèn chiếu sang gần và xa.

Đúng
Sai
2

Đèn soi biển số; đền báo hãm và đèn tín hiệu.

Đúng
Sai
3

Dàn đèn pha trên nóc xe.

Đúng
Sai
4

Cả ý 1 và ý 2.

Đúng
Sai