Câu /35  | Cấu tạo và sửa chữa xe

Âm lượng của còi điện lắp đặt trên ô tô (đo ở độ cao 1,2 mét với khoảng cách 2 mét tính từ đầu xe) là bao nhiều?

1

Không nhỏ hơn 90 dB (A), không lớn hơn 115 dB (A).

Đúng
Sai
2

Không nhỏ hơn 80 dB (A), không lớn hơn 105 dB (A).

Đúng
Sai
3

Không nhỏ hơn 70 dB (A), không lớn hơn 90 dB (A).

Đúng
Sai