Câu /35  | Cấu tạo và sửa chữa xe

Mục đích của bảo dưỡng thường xuyên đối với xe ô tô có tác dụng gì?

1

Bảo dưỡng ô tô thường xuyên làm cho ô tô luôn luôn có tính năng kỹ thuật tốt, giảm cường độ hao mòn của các chi tiết, kéo dài tuổi thọ của xe.

Đúng
Sai
2

Ngăn ngừa và phát hiện kịp thời các hư hỏng và sai lệch kỹ thuật để khắc phục, giữ gìn được hình thức bên ngoài.

Đúng
Sai
3

Cả ý 1 và ý 2.

Đúng
Sai