Câu /35  | Cấu tạo và sửa chữa xe

Trong các nguyên nhân nếu dưới đây, nguyên nhân nào làm động cơ diesel không nổ?

1

Hết nhiên liệu, lõi lọc nhiên liệu bị tắc, lọc khí bị tắc, nhiên liệu lẫn không khí, tạp chất.

Đúng
Sai
2

Hết nhiên liệu, lõi lọc nhiên liệu bị tắc, lọc khí bị tắc, nhiên liệu lẫn không khí, không có tia lửa điện.

Đúng
Sai
3

Hết nhiên liệu, lõi lọc nhiên liệu bị tắc, lọc khí bị tắc, nhiên liệu lẫn không khí và nước, không có tia lửa điện.

Đúng
Sai