Câu /35  | Cấu tạo và sửa chữa xe

Gạt nước lắp trên ô tô đảm bảo yêu cầu an toàn kỹ thuật nào dưới đây?

1

Đầy đủ số lượng, lắp đặt chắc chắn, hoạt động bình thường.

Đúng
Sai
2

Lưỡi gạt không quá mòn, diện tích quét đảm bảo tầm nhìn của người lái.

Đúng
Sai
3

Cả ý 1 và ý 2.

Đúng
Sai