Câu /35  | Cấu tạo và sửa chữa xe

Niên hạn sử dụng của ô tô tải (tính bắt đầu từ năm sản xuất) là bao nhiêu năm?

1

15 năm.

Đúng
Sai
2

20 năm.

Đúng
Sai
3

25 năm.

Đúng
Sai