Câu /35  | Cấu tạo và sửa chữa xe

Hãy nêu công dụng của động cơ ô tô?

1

Khi làm việc, nhiệt năng được biến đổi thành cơ năng làm trục khuỷu động cơ quay, truyền lực đến các bánh xe chủ động tạo ra chuyển động tính tiến cho ô tô.

Đúng
Sai
2

Khi làm việc, cơ năng được biến đổi thành nhiệt năng và truyền đến các bánh xe chủ động tạo ra chuyển động tính tiến cho ô tô.

Đúng
Sai
3

Cả ý 1 và ý 2.

Đúng
Sai