Câu /35  | Cấu tạo và sửa chữa xe

Hãy nêu công dụng của hệ thống truyền lực của ô tô?

1

Dùng để truyền mô men quay từ động cơ tới các bánh xe chủ động của ô tô.

Đúng
Sai
2

Dùng để thay đổi hướng chuyển động hoặc giữ cho ô tô chuyển động ổn định theo hướng xác định.

Đúng
Sai
3

Dùng để làm giảm tốc độ, dừng chuyển động của ô tô.

Đúng
Sai