Câu /35  | Cấu tạo và sửa chữa xe

Hãy nêu công dụng ly hợp (côn) của ô tô?

1

Dùng để truyền mô men xoắn giữa các trục không cùng nằm trên một đường thẳng và góc lệch trục luôn thay đổi trong quá trình ô tô chuyển động.

Đúng
Sai
2

Dùng để truyền hoặc ngắt truyền động từ động cơ đến hộp số của ô tô.

Đúng
Sai
3

Dùng để truyền truyền động từ hộp số đến bánh xe chủ động của ô tô.

Đúng
Sai