Câu /35  | Cấu tạo và sửa chữa xe

Hãy nếu công dụng hệ thống lái ô tô?

1

Dùng để thay đổi mô men từ động cơ tới các bánh xe chủ động khi ô tô chuyển động theo hướng xác định.

Đúng
Sai
2

Dùng để thay đổi mô men giữa các trục vuông góc nhau khi ô tô chuyển động theo hướng xác định.

Đúng
Sai
3

Dùng để thay đổi hướng chuyển động hoặc giữ cho ô tô chuyển động ôn định theo hướng xác định.

Đúng
Sai