Câu /35  | Cấu tạo và sửa chữa xe

Hãy nêu công dụng hệ thống phanh ô tô?

1

Dùng để giảm tốc độ, dừng chuyển động của ô tô và giữ cho ô tô đứng yên trên dốc.

Đúng
Sai
2

Dùng để thay đổi hướng chuyển động hoặc giữ cho ô tô chuyển động ổn định theo hướng xác định.

Đúng
Sai
3

Dùng để truyền hoặc ngắt truyền động từ động cơ đến bánh xe chủ động của ô tô.

Đúng
Sai