Câu /35  | Cấu tạo và sửa chữa xe

Đèn phanh trên xe ô tô có tác dụng gì?

1

Có tác dụng cảnh báo cho các xe phía sau biết xe đang giảm tốc độ để chủ động tránh hoặc giảm tốc để tránh va chạm.

Đúng
Sai
2

Có tác dụng định vị vào ban đêm với các xe từ phía sau tới để tránh va chạm.

Đúng
Sai
3

Cả ý 1 và ý 2.

Đúng
Sai