Câu /35  | Cấu tạo và sửa chữa xe

Khi động cơ xe số tự động có trang bị chìa khóa thông minh có cần đạp hết hành trình bàn đạp của phanh?

1

Phải đạp hết hành trình bàn đạp chân phanh.

Đúng
Sai
2

Không cần đạp phanh.

Đúng
Sai
3

Tùy từng trường hợp.

Đúng
Sai