Câu /35  | Cấu tạo và sửa chữa xe

Trên xe ô tô có trang bị như hình vẽ, dùng để làm gì?

1

Thay lốp xe.

Đúng
Sai
2

Chữa cháy.

Đúng
Sai
3

Phá cửa kính xe ô tô trong các trường hợp

Đúng
Sai
4

Vặn ốc để tháo lắp bánh xe.

Đúng
Sai