Câu /35  | Cấu tạo và sửa chữa xe

Trên xe ô tô có trang bị như hình vẽ, dùng để làm gì?

1

Thay lốp xe.

Đúng
Sai
2

Chữa cháy trong các trường hợp hỏa hoạn.

Đúng
Sai
3

Pha cửa kính xe ô tô trong các trường hợp khẩn cấp.

Đúng
Sai
4

Cầm máu cho người bị nạn

Đúng
Sai