Câu /25  | Đề số 8

Tại nơi đườn giao nhau, khi đèn điều khiển giao thông có tín hiệu màu vàng, người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1

Phải cho xe dừng lại trước vạch dừng, trường hợp đã đi quá vạch dừng hoặc đã quá gần vạch dừng nếu lại thấy nguy hiểm thi được đi tiếp

Đúng
Sai
2

Trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát nhường đường cho người đi bộ qua đường

Đúng
Sai
3

Nhanh chóng tăng tốc độ, vượt qua nút giao và chú ý đảm bảo an toàn

Đúng
Sai
4

Cả ý 1 và ý 2

Đúng
Sai