Câu /25  | Đề số 8

Trên đường đang xảy ra ùn tắc những hành vi nào sau đây là thiếu văn hóa khi tham gia giao thông? 

1

Bấm còi liên tục thúc giục các phương tiện phía trước nhường đường.

Đúng
Sai
2

Đi lên vỉa hè, tận dụng mọi khoảng trống để nhanh chóng thoát khỏi nơi ùn tắc.

Đúng
Sai
3

Lấn sang làn đường bên trái cố gắng vượt lên xe khác.

Đúng
Sai
4

Tất cả các ý nêu trên.

Đúng
Sai