Câu /25  | Đề số 8

Khi điều khiển xe mô tô quay đầu người lái xe cần thực hiện như thế nào để đảm bảo an toàn?

1

Bật tín hiệu báo rẽ trước khi quay đầu, từ từ giảm tốc độ đến mức có thể dừng lại.

Đúng
Sai
2

Chỉ quay đầu xe tại những nơi được phép quay đầu.

Đúng
Sai
3

Quan sát an toàn các phương tiện tới từ phía trước, phía sau, hai bên đồng thời nhường đường cho xe từ bên phải và phía trước đi tới.

Đúng
Sai
4

Tất cả các ý nêu trên.

Đúng
Sai