Câu /25  | Đề số 8

Bạn đang lái xe phía trước có một xe cảnh sát giao thông không phát tín hiệu ưu tiên bạn có được phép vượt hay không?

1

Không được phép

Đúng
Sai
2

Được vượt khi đang trên cầu

Đúng
Sai
3

Được phép vượt khi qua nơi giao nhau có ít phương tiện cùng tham gia giao thông

Đúng
Sai
4

Được vượt khi đảm bảo an toàn

Đúng
Sai