Câu /25  | Đề số 8

Biển báo hiệu có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng, trên nền có hình vẽ dược chữ số, chữ viết màu đen là loại biển gì dưới đây?

1

Biển báo nguy hiểm

Đúng
Sai
2

Biển báo cấm

Đúng
Sai
3

Biển báo hiệu lệnh

Đúng
Sai
4

Biển báo chỉ dẫn

Đúng
Sai