Câu /25  | Đề số 8

Khái niệm “phương tiện giao thông thô sơ đường bộ” được hiểu thế nào là đúng?

1

Gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy, xe đạp điện), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự

Đúng
Sai
2

Gồm xe đạp(kể cả xe đạp máy, xe đạp điện), xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người khuyết tật và xe máy chuyên dùng

Đúng
Sai
3

Gồm xe ô tô, máy kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bơi xe ô tô, máy kéo

Đúng
Sai