Câu /35  | Cấu tạo và sửa chữa xe

Công dụng của hệ thống bôi trơn đối với động cơ ô tô?

1

Cung cấp một lượng dầu bôi trơn đủ và sạch dưới áp suất nhất định đi bôi trơn cho các chi tiết của động cơ để giảm ma sát, giảm mài mòn, làm kín, làm sạch, làm mát và chống gỉ.

Đúng
Sai
2

Cung cấp một lượng nhiên liệu đầy đủ và sạch để cho động cơ ô tô hoạt động.

Đúng
Sai
3

Cả ý 1 và ý 2.

Đúng
Sai