Câu /35  | Cấu tạo và sửa chữa xe

Ắc quy được trang bị trên xe ô tô có tác dụng gì?

1

Giúp người lái xe kịp thời tạo xung lực tối đa lên hệ thống phanh trong khoảnh khắc đầu tiên của tình huống khẩn cấp.

Đúng
Sai
2

Ổn định chuyển động của xe ô tô khi vào đường vòng.

Đúng
Sai
3

Hỗ trợ người lái xe khởi hành ngang đốc.

Đúng
Sai
4

Để tích trữ điện năng, cung cấp cho các phụ tải khi máy phát chưa làm việc.

Đúng
Sai