Câu /35  | Cấu tạo và sửa chữa xe

Máy phát điện được trang bị trên xe ô tô có tác dụng gì?

1

Để phát điện năng cung cấp cho các phụ tải làm việc và nạp điện cho ắc quy.

Đúng
Sai
2

Ổn định chuyển động của xe ô tô khi đi vào đường vòng.

Đúng
Sai
3

Hỗ trợ người lái xe khởi hành ngang dốc.

Đúng
Sai
4

Để tích trữ điện năng và cung cấp điện cho các phụ tải làm việc.

Đúng
Sai