Câu /35  | Cấu tạo và sửa chữa xe

Trong xe ô tô có trang bị thiết bị như hình vẽ có tác dụng gì?

1

Dùng để kích (hay nâng) xe ô tô.

Đúng
Sai
2

Vặn ốc lắp bánh xe.

Đúng
Sai
3

Đang hãm phanh tay.

Đúng
Sai
4

Hệ thống lái gặp trục trặc.

Đúng
Sai