Câu /25  | Đề số 6

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

1

Cả ba hướng

Đúng
Sai
2

Chỉ hướng 1 và 3

Đúng
Sai
3

Chỉ hướng 1

Đúng
Sai