Câu /25  | Đề số 8

Khi điều khển xe cơ giới người lái xe phải bật đèn tín hiệu rẽ nào trong các trườn hợp nào sau đây?

1

Khi cho xe chạy thắng

Đúng
Sai
2

Trước khi thay đổi làn đường

Đúng
Sai
3

Sau khi thay đổi làn đường

Đúng
Sai