Câu /30  | Đề số 12

Những thói quen nào dưới đây điều khiển xe mô tô tay ga tham gia giao thông đễ gây tai nạn nguy hiểm?

1

Sử dụng còi.

Đúng
Sai
2

Phanh đồng thời cả phanh trước và phanh sau.

Đúng
Sai
3

Chỉ sử dụng phanh trước.

Đúng
Sai