Câu /30  | Đề số 12

Trong trường hợp đặc biết, để được lắp đặt, sử dụng còi, đèn khác thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới bạn phải đảm bảo yêu cầu nào dưới đây?

1

Phải đảm bảo phụ tùng do đúng nhà sản xuất đó cung cấp

Đúng
Sai
2

Phải được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền

Đúng
Sai
3

Phải là xe đăng ký và hoạt động tại các khu vực có địa hình phức tạp.

Đúng
Sai