Câu /30  | Đề số 12

Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?

1

Biển 1.

Đúng
Sai
2

Biển 2 và 3.

Đúng
Sai
3

Biển 2 và 3.

Đúng
Sai
4

Cả ba biển.

Đúng
Sai