Câu /30  | Đề số 16

Khi xe ô tô, mô tô đến gần vị trí giao nhau giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn, khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng hoặc khi có tiếng chuông báo hiệu, người lái xe xử lý như thế nào? (Câu điểm liệt)

1

Giảm tốc độ cho xe vượt qua đường sắt

Đúng
Sai
2

Nhanh chóng cho xe vượt qua đường sắt trước khi tàu hỏa tới

Đúng
Sai
3

Giảm tốc độ cho xe vượt qua đường sắt trước khi tàu hỏa tới

Đúng
Sai
4

Cho xe dừng ngay lại và giữ khoảng cách tối thiểu 5 mắt tính từ ray gần nhất

Đúng
Sai