Câu /30  | Đề số 16

Trên đường có nhiều làn đường, khi điều khiển phương tiện ở tốc độ chậm bạn phải đi ở làn đường nào?

1

Đi ở làn đường phải trong cùng

Đúng
Sai
2

Đi ở làn phái bên trái

Đúng
Sai
3

Đi ở làn giữa

Đúng
Sai
4

Đi ở bất cứ làn nào nhưng phải bấm đèn cảnh báo nguy hiểm để báo hiệu cho các phương tiện khác

Đúng
Sai