Câu /30  | Đề số 4

Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy có được đi xe dàn hàng ngang; đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác; sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) hay không? (Câu điểm liệt)

1

Được phép nhưng phải đảm bảo an toàn

Đúng
Sai
2

Không được phép

Đúng
Sai
3

Được phép tùy từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể.

Đúng
Sai