Câu /30  | Đề số 4

Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường?

1

Biển 1

Đúng
Sai
2

Biển 2

Đúng
Sai
3

Cả 2 biển

Đúng
Sai
4

Không biển nào

Đúng
Sai