Câu /30  | Đề số 4

Điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

1

Nhường xe con rẽ trái trước

Đúng
Sai
2

Đi thẳng không nhường

Đúng
Sai