Câu /30  | Đề số 4

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1

Xe tải, xe con

Đúng
Sai
2

Xe khách, xe con

Đúng
Sai
3

Xe khách, xe tải

Đúng
Sai