Câu /30  | Đề số 4

Người lái xe chở từ 10 đến 30 chỗ ngồi (hạng D), lái xe hạng C kéo rơ Moóc(FC) phải đủ bao nhiêu tuổi trở lên?

1

23 Tuổi

Đúng
Sai
2

24 tuổi

Đúng
Sai
3

22 tuổi

Đúng
Sai
4

18 tuổi

Đúng
Sai