Câu /35  | Đề số 14

Khi lái xe trên đường vắng mà cảm thấy buồn ngủ, người lái xe nên chọn cách xử lý như thế nào cho phù hợp?

1

Tăng tốc độ kết hợp với nghe nhạc và đi tiếp

Đúng
Sai
2

Quan sát và dừng xe tại nơi quy định; nghỉ cho đến khi hết buồn ngủ và đi tiếp

Đúng
Sai
3

Sử dụng một ít rượu hoặc bia để hết buồn ngủ và đi tiếp

Đúng
Sai