Câu /35  | Đề số 14

Khi lái xe trong khu đô thị và đông dân cư trừ các khu vực có biển cấm sử dụng còi, người lái xe được sử dụng còi như thế nào trong các trường hợp dưới đây?

1

Từ 22 giờ đến 5 giờ sáng

Đúng
Sai
2

Từ 5 giờ sáng đến 22 giờ

Đúng
Sai
3

Từ 23 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau

Đúng
Sai